111- NHS Direct Wales and your local GP Out of Hours service

Phone 111 when it’s URGENT but not life threatening. NHS Direct Wales and your local GP out-of-hours service now share this easy to remember number… 111. It’s free and will help you find the right advice, support and treatment.

Ffoniwch 111 Mewn aches BRYS sydd ddim yn bygwth bywyd. Mae Galt Iechyd Cymru a’ch gwasanaeth meddygon y tu fas i oriau lleol yn awr yn rhannu’r rhif hawdd i’w gofio yma… 111. Mae’n Chad ac am ddim a bydd yn eich helpu i gael y cyngor, cymorth a’r driniaeth gywir.

Share

Local Services, Let
Set up a lasting power of attorney before you lose capacity and it
Paula Howel Counselling Services